Mở cửa sổ khách sạn.

  • Thời lượng: 10 phút
  • Từ khóa: di, em, san, chong, vo, khach