17062018,lấy tay sờ chim sục sạo vần vò nghịchngợm nhiều nên bị chai hết cả chim như chaitay,chim khắm lịm hơn cả mùi nướcmắm và chuộtchế

  • Thời lượng: 15 phút
  • Từ khóa: to, cao